Последование общего молебна. Для домашнего (келейного) совершения


Молебен общий, Божией Матери.

Молебное пение с каноном Пресвятой Богородице и чтением Святого Евангелия. Текст адаптирован для келейного (домашнего) чтения.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И абие Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне Дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужаю́щия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже поем: Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, то же на каждый стих:

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Таже тропарь Богородице, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны, не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Таже Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Здесь чтем канон Богородице

По третьей песне

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, / я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибегáем, / я́ко неруши́мей стене́ и предстáтельству.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, / на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, / и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Тропарь, глас 2:

Моле́ние те́плое и стенá необори́мая, / ми́лости исто́чниче, мирови прибе́жище, / приле́жно вопие́м Ти: / Богоро́дице Влады́чице, предвари́, / и от бед избáви нас, / еди́на вско́ре предстáтельствующая.

По 6 песне.

Кондaк, глас 6:

Предстáтельство христиа́н непосты́дное, / ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, / но предвари́, я́ко Благáя, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти; / ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, / предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости, / не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́твою, / и неисче́тною просты́нею уще́дри нас, / и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи, / Тебе́ бо и́мамы гре́шнии Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол. / Но я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Иный кондaк, глас тот же:

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хвáлимся, / Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И Евангелие:

Во дни о́ны, воста́вши Мариа́м, и́де в Го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть, я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо я́ко бысть глас целова́ния твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна ве́ровавшая, я́ко будет соверше́ние глаго́ланным ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Яко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Яко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с нею я́ко три ме́сяцы и возврати́ся в дом Свой.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И абие на глас 6:

Слава: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

И ныне: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже стих: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Стихира, глас тот же:

Не вве́ри мя челове́ческому предстáтельству, / Пресвята́я Влады́чице, / но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: / скорбь бо обдержи́т мя, / терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, / покро́ва не и́мам, / ниже́ где прибе́гну, окая́нный, / всегда́ побеждáемь, / и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице мира, / уповáние и предстáтельство ве́рных, / не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

По 9 песне

Абие: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Богородичны, глас 2:

Вы́шшую небе́с, / и чи́стшую све́тлостей со́лнечных, / изба́вльшую нас от кля́твы, / Влады́чицу ми́ра / пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в / немощству́ет те́ло, / немощству́ет и душа́ моя́: / к Тебе́ прибега́ю Благода́тней, / наде́жде ненаде́жных, / Ты ми помози́.

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, / приими́ моле́ние / недосто́йных раб Твои́х, / да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе́. / О Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица!

Пое́м приле́жно Тебе́ песнь ны́не / всепе́той Богоро́дице ра́достно, / со Предте́чею, и все́ми святы́ми, / моли́ Богоро́дице, / е́же уще́дрити ны.

(Не́мы устне́ нечести́вых, / не покланя́ющихся о́бразу Твоему́ честно́му, / и́же напи́сан бысть от Апо́стола Луки́ свяще́ннейша, / Одиги́трии.)

Вся А́нгелов во́инства, / Предте́че Госпо́день, / апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси / с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, / во е́же спасти́ся нам.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6-й:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим, поми́луй нас.

Слава: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом, не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко Благоутро́бен, и изба́ви нас от враг на́ших, Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиеся на Тя, да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед, Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй, (40 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем молитва Пресвятей Богородице:

О, Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ всех а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н всех поможе́ние и заступле́ние! О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Святе́йшего патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, и вся правосла́вныя христиа́ны, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́. И умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене Воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет их си́лою Свое́ю Свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́шя. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и изба́ви нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Пода́ждь, Госпоже́, мир и здра́вие рабо́м Твои́м, всем правосла́вным христиа́ном, и просвети́ им ум и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию: и сподо́би ны, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего: я́ко держа́ва Его́ благослове́нна и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Конец и Богу Слава!

Благодарственный молебен
Мирная ектения

— О еже милостивно нынешнее благодарение, и мольбу нас недостойных рабов своих в пренебесный свой жертвенник прияти: и благоутробно помиловати нас, Господу помолимся.

— О еже не возгнушатися благодарением нас непотребных рабов своих, еже о приятых от него благодеяниих, во смиренном сердце приносим: но яко кадило благовонное, и всесожжение тучное благоприятно ему да будет, Господу помолимся.

— О еже и ныне послушати глас моления нас, недостойных рабов своих, и доброе намерение и желание верных своих, во благое всегда исполнити, и всегда, яко щедр, благодеяти нам, и церкви своей святей, и всякому верному своему рабу прощение даровати, Господу помолимся.

— О еже избавити церковь свою святую, и рабов своих (раба) и всех нас от всякия скорби, беды, гнева, и нужды, и от всех врагов видимых и невидимых: здравием же, долгоденствием, и миром, и ангел своих ополчением верных своих всегда оградити, Господу помолимся.

На Бог Господь тропари

Тропарь, глас 4: Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, / о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, / славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем, и величаем Твое благоутробие / и рабски любовию вопием Ти: // Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Слава, глас 3:

Твоих благодеяний, и даров туне / яко раби непотребнии сподобльшеся Владыко / к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, / и Тебе яко благодетеля и Творца Славяще, вопием // слава Тебе, Боже прещедрый.

И ныне, глас той же:

Богородице, христианом помощнице / Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием:/ радуйся, Пречистая Богородице Дево, / и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, // едина вскоре предстательствующая.

Прокимен глас 4-й:Воспою Господеви благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышняго.

Стих: Возрадуется сердце мое о спасении твоем.

Послание к Ефесянам: Братие, поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: `встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос’. Итак, смотрите, как опасно ходите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием (Ефесянам 5:8-21).

Евангелие от Луки: В то время, когда Иисус входил в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя (Луки 17:12-19).

Сугубая ектения

— Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, твоему благоутробию, Спасе и Владыко наш Господи, о твоих благодеяниях, яжо излиял еси изобильно на рабех твоих, и припадаем, и славословие тебе яко Богу приносим, и умиленно вопием: избави от всех бед рабы твоя, и всегда яко милостив исполни во благих желание всех нас, прилежно молимся ти, услыши и помилуй.

— Якоже ныне милостиво услышал еси молитвы рабов твоих Господи, и явил еси на них благоутробие человеколюбия твоего, сице и в предняя не презирая, исполни во славу твою вся благая хотения верных твоих, и яви всем нам богатую милость твою, вся нам согрешения презирая: молим ти, услыши и помилуй.

— Благоприятно, яко кадило благовонное и яко тучная всесожжения, да будет, всеблагий Владыко, благодарение сие наше пред величеством славы твоея и низпосли всегда яко щедр рабом твоим богатыя милости, и щедроты твоя, и от всех сопротивных видимых и невидимых врагов, церковь твою святую (обитель или град сей, или весь сию) избави, людем же твоим всем безгрешное со здравием долгоденствие, и во всех добродетелех преспеяние даруй, молимтися всещедрый царю, милостивно услыши и скоро помилуй.

Молитва

Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, егоже милость безмерна, и человеколюбие неизследимая пучина: ко твоему величеству припадающе, со страхом и трепетом, яко раби недостойнии, благодарение твоем ублагоутробию о твоих благодеяниях на рабех твоих (рабе) бывших, ныне смиренно приносяще, яко Господа, Владыку и благодетеля славим, хвалим, поем, и величаем, и припадающе паки благодарим, твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно моляще, да якоже ныне моление рабов твоих прияти, и милостиво исполнити сподобил еси, и во предняя в твоей и искренняго любви и во всех добродетелех преспевающих, твоя благодеяния всех верных твоих получити, церковь твою святую, и град сей, (обитель) от всякаго злаго обстояния избавляя, и мир и безмятежие тем даруя, тебе со безначальным твоим Отцем, и пресвятым и благим, и единосущным твоим Духом, во едином существе славимому Богу, всегда благодарение приносити, и преблагая глаголати и воспети сподобиши.

В русском переводе: Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, милость Которого безмерна и человеколюбия — неизмеримая пучина! Мы, припадая к Твоему величию, со страхом и трепетом, как недостойные рабы, приносим благодарение Тебе о милостях, оказанных нам. Как Господа, Владыку и благодетеля, мы Тебя славим, хвалим, поем и величаем и, припадая, снова благодарим! Твое несказанное милосердие смиренно молим: как ныне Ты принял наши мольбы и исполнил их, так и в будущем дай нам преуспевать в любви к Тебе, к ближним и во всех добродетелях. И сподоби нас всегда благодарить и славить Тебя, вместе с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и единосущным Твоим Духом. Аминь.

Песнь святителя Амвросия Медиоланского

Тебе, Бога хвалим / Тебе, Господа испове’дуем, / Тебе Превечнаго Отца, / вся земля величает. / Тебе вси ангели, / Тебе небеса, и вся силы. / Тебе херувимы и серафимы / непрестанными гласы взывают / свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. / Полны суть небеса и земля величества славы Твоея. / Тебе преславный апостольский лик, / Тебе пророческое хвалебное число, / Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство. / Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь / Отца непостижимаго величества / покланяемаго Твоего истиннаго и единороднаго Сына, и Святаго Утешителя Духа. /

Ты Царю славы, Христе3 / Ты Отца присносущный Сын еси. / Ты ко избавлению приемля человека, / не возгнушался еси девическаго чрева. / Ты, одолев смерти жало / отверзл еси верующим Царство Небесное. / Ты одесную Бога седиши / во славе Отчей, судия приити веришися. /

Тебе убо просим / помози рабом Твоим, / ихже честною кровию искупил еси, / сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. / Спаси люди Твоя Господи / и благослови достояние Твое, / исправи их, и вознеси их во веки, / во вся дни благословим Тебе, и восхвалим имя Твое во век, и в век века. / Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам, / помилуй нас, Господи, помилуй нас. / Буди милость Твоя, Господи на нас / якоже уповахом на Тя. / На Тя, Господи, уповахом,// да не постыдимся во веки, аминь.

Виды благодарственных молитв

В этих молитвах, как и в других, прослеживается иерархическое подразделение: к Пресвятой Троице, к Господу нашему Иисусу Христу, к Божьей Матери, к Ангелу Хранителю и к святым.

Святым угодникам Божьим

Не всегда христианин дерзает жаловаться на свои житейские проблемы Отцу и Сыну и Святому Духу. Проще попросить о помощи святого угодника, который некогда сам был смертным человеком, обремененным мирскими трудностями. Русскому православному человеку есть к кому обратиться. Чудотворцев всея Руси было в нашем Отечестве предостаточно.

Когда при содействии угодников Божьих просители получают желаемое, они возносят благодарственные молитвы святым, походатайствовавшим за них перед Создателем. При этом нельзя забывать славить и хвалить Господа.

На каждый день

Молитвы для выражения благодарности Богу и всем святым входят в молитвослов, они есть в утреннем и вечернем правилах. Их читают в течение дня (например, после вкушения пищи). Таким образом, церковью предусмотрен каждодневный молитвенный труд в прославлении и хвале Господа.

За благополучие близких

Воздавать должное за счастье близких надо тем, кого просили о благодеянии (святого, Царицу Небесную). Молитва хвалебного содержания ко Господу Иисусу Христу при этом подразумевается.

На всякую нужду

Среди молитв на всякую потребу есть Благодарение, приносимое после Божественной Литургии, а также за всякое благодеяние Божие. Псалмы 22 и 102 приводятся как прославление Бога за хранение верующего, творения и промыслы, на человека изливаемые.

Молитвы Богородице

В самом отчаянном положении бросаются к Царице Небесной люди с мольбами, и никого она не отвергает, дает утешение страждущим душам. Неисчислимы благодеяния Богородицы. Ее материнское попечение о молящихся нуждается в подтверждении, что все благополучно. Благодарственная молитва Пресвятой Богородице будет ей утешением.

Ангелу Хранителю


Благодарственная молитва своему ангелу-хранителю.
Хранитель, данный Богом человеку при Таинстве Крещения, до конца дней сопровождает своего подопечного, заботясь о вверенной ему душе.

Как наставник, он старается вразумить и уберечь нас от греха.

Этот невидимый друг всегда рядом, если только мы не погрязли в непотребстве, смрад которого не позволяет ему приблизиться к нам.

Плохо, когда мы забываем о своем наставнике.

Полагается прочесть молитву благодарности Ангелу Хранителю, если удивительным образом удалось уцелеть, не разбиться при падении, не переломать кости, словно кто-то подставил свое крыло.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]