Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Одигитрия» Смоленская


Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Одигитрия» Смоленская

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Ра́достнѡ, чⷭ҇таѧ, ны́нѣ наста́вшее хвале́нїе приноша́ю ра́дꙋѧсѧ, и҆ ти́химъ гла́сомъ, ѻ҆дїги́трїе, вопїю́ ти: ра́дꙋйсѧ, и҆ и҆спо́лни мѧ̀ ра́зꙋма пѣ́ти начина́юща.

Хрⷭ҇та̀ роди́вшаѧ, ра́дость на́мъ вѣ́чнꙋю, ѽ ра́дꙋйсѧ, всепѣ́таѧ, правосла̑внымъ наде́жда, ѻ҆дїги́трїе всепѣ́таѧ дв҃и́це: ра́дости и҆спо́лни мѧ̀ мі́рови жела́нныѧ.

Ликꙋ́ютъ всѝ человѣ́цы, и҆ а҆́гг҃ли, всегда̀ согла́снѡ вопїю́ще на небесѝ и҆ на землѝ, ѻ҆дїги́трїе: ра́дꙋйсѧ, дв҃и́це, ра́дости бо ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ всѧ́чєскаѧ и҆спо́лнила є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ ѻ҆дїги́трїе, со стра́хомъ тѝ вопїю́щихъ ра́дости сподо́би, мт҃и сꙋ́щїѧ ра́дости, и҆збавлѧ́ющи скорбе́й всѧ́ческихъ, и҆ всѣ́хъ поми́лꙋй къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ, дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бж҃е́ственнѣй твое́й сла́вѣ, вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Хрⷭ҇та̀ вы́шнѧгѡ цр҃ѧ̀, ѽ ра́дꙋйсѧ, непоколеби́маѧ чⷭ҇таѧ, и҆ ѡ҆дꙋшевле́ннаѧ пала́то! ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе: ра́дꙋйсѧ, тобо́ю нерꙋши́мь на́шъ гра́дъ сохранѧ́етсѧ.

Вмѣсти́ти є҆го́же не возмо́же тва́рь, во ᲂу҆тро́бꙋ неискꙋсобра́чнꙋю, ѻ҆дїги́трїе дв҃и́це, тѣле́снѡ вмѣсти́ла є҆сѝ: тѣ́мже тѝ: ра́дꙋйсѧ, пое́мъ, по до́лгꙋ велича́юще.

Ра́дость многопѣ́таѧ мі́рови, ра́достнѡ тѝ пою́ще при́снѡ, вѣ́чнꙋющїѧ, чⷭ҇таѧ, ра́дости сподоблѧ́емсѧ, твои́ми ма́терними моли́твами къ ро́ждшемꙋсѧ и҆зъ тебє̀, ѻ҆дїги́трїе.

Златꙋ́ю тѧ̀ ста́мнꙋ, и҆ свѣ́щникъ, и҆ же́злъ, и҆ трапе́зꙋ, чⷭ҇таѧ, призыва́емъ, ѻ҆дїги́трїе, и҆ гла́съ є҆́же, ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ при́снѡ привноша́емъ, съ си́ми же и҆мены̀.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Не и҆́мамы и҆ны́ѧ по́мощи, не и҆́мамы и҆ны́ѧ наде́жды, ра́звѣ тебє̀, влⷣчце: ты̀ на́мъ помозѝ, на тебѐ надѣ́емсѧ, и҆ тобо́ю хва́лимсѧ, твои́ бо є҆смы̀ рабѝ, да не постыди́мсѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Моле́нїе те́плое и҆ стѣна̀ неѡбори́маѧ, ми́лости и҆сто́чниче, мі́рови прибѣ́жище, прилѣ́жнѡ вопїе́мъ тѝ: бцⷣе влⷣчце, предварѝ, и҆ ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ, є҆ди́на вско́рѣ предста́тельствꙋющаѧ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на престо́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Ра́дꙋйсѧ, чꙋ́до чꙋдесє́мъ, ѻ҆дїги́трїе влⷣчце: ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ ра́досте, градовѡ́мъ и҆ ве́сємъ непобѣди́мое хрⷭ҇тїа́нское въ бѣда́хъ храни́лище, и҆ предгра́дїе, и҆ на врагѝ побѣжде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дꙋйсѧ, лю́демъ правосла̑внымъ похвало̀, и҆ хрⷭ҇толюби́вымъ во́инствѡмъ покро́въ пребыва́еши всѣ̑мъ, цр҃и́це: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе, прибѣ́жище всѣ̑мъ на́мъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ ско́рое въ бѣда́хъ и҆збавле́нїе: ра́дꙋйсѧ, гото́вое всѣ̑мъ скорбѧ́щымъ ᲂу҆тѣше́нїе: ра́дꙋйсѧ, всепѣ́таѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе всебл҃гослове́ннаѧ, всѣ̑мъ немощны̑мъ цѣли́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ѧ́же вели̑чїѧ всѧ̀ тва́рь сла́вити ᲂу҆́бѡ спѣши́тъ по достоѧ́нїю, но не возмога́етъ, ѻ҆дїги́трїе, и҆ сегѡ̀ ра́ди зове́тъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, бг҃овмѣсти́мое жили́ще.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Бл҃госты́ни бе́здно и҆ щедро́тамъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе дв҃и́це: ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ ра́дость творѧ́щи вѣ̑рнымъ: ѽ ра́дꙋйсѧ, сꙋ́щымъ въ бѣда́хъ, и҆ скорбѧ́щымъ пребы́страѧ застꙋ́пнице!

Ра́дости, ѿ и҆сполне́нїѧ вели̑чїѧ чꙋде́съ твои́хъ зрѧ́ще, и҆сполнѧ́емсѧ всѝ незрѧ́щїи, слы́шаще же вѣ́рнїи. тѣ́мже ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ при́снѡ всю́дꙋ, и҆ всѝ, ѻ҆дїги́трїе, пое́мъ.

Хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, ѽ ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе, жили́ще, и҆ до́мъ неизрече́нныѧ и҆ пребжⷭ҇твенныѧ, дв҃о, сла́вы є҆гѡ̀. ѽ ра́дꙋйсѧ, пала́то преꙋкраше́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, гра́де ѡ҆дꙋшевле́нный, при́снѡ црⷭ҇твꙋющїй.

Ра́дость неѡскꙋ́днꙋю тѧ̀ разсмотрѧ́юще, ꙗ҆́кѡ мо́ре, ѻ҆трокови́це, ѻ҆дїги́трїе дв҃и́це, ра́дꙋющесѧ всѝ, ра́дꙋйсѧ, вопїе́мъ тѝ: и҆ пою́ще, бжⷭ҇твенныхъ дарѡ́въ неви́димѡ при́снѡ ѿ тебє̀ ѡ҆жида́юще.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Хрⷭ҇та̀, чⷭ҇таѧ, прїе́млющи, гла́съ є҆́же ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе дв҃и́це слы́шаше: є҆го́же неизрече́ннѡ ро́ждши, ра́дꙋйсѧ, ѿ всѣ́хъ слы́шиши всегда̀.

Ра́дости всѧ̑ и҆спо́лнила є҆сѝ, вы̑шнїѧ и҆ ни̑жнїѧ ты̀ совокꙋпи́ла є҆сѝ, ѻ҆дїги́трїе. тѣ́мже ра́достнѡ, и҆ согла́снѡ ны́нѣ нб҃о и҆ всѧ̀ землѧ̀ зове́тъ тѝ.

Вдова́мъ, ѽ ра́дꙋйсѧ, всепѣ́таѧ, и҆ всѣ̑мъ си̑рымъ ѻ҆дїги́трїе, ᲂу҆тѣше́нїе: ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ и҆сточа́ющи ни́щымъ бога́тство неистощи́мое.

Зла́та всѧ́кагѡ блиста́ема, и҆ ᲂу҆́тра со́лнечнагѡ свѣтлѣ́йши, жили́ще хрⷭ҇то́во: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе, ра́дꙋйсѧ, дв҃и́це, ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы: но предварѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на моли́твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ, бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

І҆́косъ:

Прострѝ дла̑ни твоѧ̑, и҆́миже всѣ́хъ влⷣкꙋ ꙗ҆́кѡ млⷣнца прїѧ́ла є҆сѝ, за мно́жество бла́гости: не ѡ҆ста́ви на́съ всегда̀ надѣ́ющихсѧ на тѧ̀, бо́дренною твое́ю моли́твою, и҆ неисче́тною просты́нею ᲂу҆ще́дри на́съ, и҆ пода́ждь дꙋша́мъ на́шымъ милосе́рдїе твоѐ, во вѣ́ки и҆сточа́ющи: тебе́ бо и҆́мамы грѣ́шнїи застꙋ́пницꙋ ѿ находѧ́щихъ на ны̀ бѣ́дъ и҆ ѕѡ́лъ. но, ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щи милосе́рдїѧ щедрѡ́ты, ᲂу҆скорѝ на моли́твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ, бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дꙋйсѧ, бцⷣе ѻ҆дїги́трїе, всѣ́хъ и҆ всегда̀ наставлѧ́ющи вѣ́рныхъ, ше́ствовати ко всѧ́комꙋ пꙋтѝ спаси́тельномꙋ: ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, тобо́ю бо при́снѡ и҆збавлѧ́емсѧ настоѧ́щїѧ ва́рварскїѧ бѣды̀.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе, бдѧ́щи и҆ молѧ́щисѧ ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ, и҆ всѧ́кїѧ ѕло́бы хода́тайствомъ твои́мъ, всѧ́ческихъ скорбе́й, бг҃ороди́тельнице, всѣ́хъ люде́й и҆збавлѧ́ющи.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дꙋйсѧ, прест҃а́ѧ ѻ҆дїги́трїе, ꙗ҆́же прошє́нїѧ на̑ша къ по́льзѣ на́мъ и҆сполнѧ́ющи, и҆ хотѧ́щи всѣ̑мъ при́снѡ всегда̀ любодрꙋ́жное благо́е є҆ди́нство, спѣ́шное же во и҆зѧ́щныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дꙋйсѧ, кораблє́мъ, ѻ҆дїги́трїе, нꙋ́жднѡ пла́вающымъ, и҆збавлѧ́ющи вѣ́рныхъ, и҆ всѣ̑мъ и҆збавле́нїе ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, и҆ недꙋ́ги пестрѡ́тныѧ и҆ ме́длєнныѧ разрѣша́ющи вско́рѣ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ра́дꙋйсѧ, всеблагослове́ннаѧ марі́е, и҆зъ тебє́ бо всебл҃гослове́нный бг҃ъ ѡ҆дѣ́ѧсѧ во всего́ мѧ человѣ́ка, и҆ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ соединѝ своемꙋ̀ бж҃ествꙋ̀ неизрече́ннымъ соедине́нїемъ, дв҃о ѻ҆дїги́трїе: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, ра́досте всегѡ̀ мі́ра.

Ра́дꙋйсѧ, лꙋка́выхъ дꙋхѡ́въ прогони́тельнице: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе ѻ҆дїги́трїе: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѐ нбⷭ҇наѧ неви̑димаѧ вѡ́инства славосло́вѧтъ всегда̀, и҆ велича́ютъ, ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їю бы́вшꙋю: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же ни̑жнѧѧ сочта́вши съ вы́шними.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ нбⷭ҇ныхъ си́лъ безъ разсꙋжде́нїѧ превосходѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе: ра́дꙋйсѧ, всѧ́кїѧ тва́ри бг҃а ро́ждшаѧ, гдⷭ҇ьствꙋющи, є҆́й, влⷣчце всепѣ́таѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ пребыва́еши дв҃ою, чи́стаѧ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀.

Ра́дꙋйсѧ, жена́мъ всѣ̑мъ сла́во, хра́ме преѡсвѧще́нный бг҃а на́шегѡ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе: ра́дꙋйсѧ, дꙋшеспаси́тельнаѧ все́й вселе́ннѣй: ра́дꙋйсѧ, покрыва́ющїй ѻ҆́блаче, нб҃съ ши́ршаѧ: ра́дꙋйсѧ, мѷрополо́жнице, бжⷭ҇твеннагѡ мѵ́ра полна̀.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ, свѣ́тъ невече́рнїй поне́сшаѧ, и҆ въ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ многобо́жїѧ тмꙋ̀ разрꙋши́вшаѧ, и҆ а҆́довы про́пасти и҆зба́вльшаѧ лю́ди: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе бцⷣе, добро́тъ всѣ́хъ предхода́таице.

Ра́дꙋйсѧ, землѐ, и҆зъ неѧ́же кла́съ прозѧ́бшїй нбⷭ҇ный вѣ̑рнымъ, и҆ мі́ра всегѡ̀ дꙋшегꙋ́бнагѡ гла́да и҆зба́ви, разꙋ́мнаѧ и҆ ѡ҆дꙋшевле́ннаѧ: ѽ ра́дꙋйсѧ, вїногра́де, и҆́же гро́здъ живо́тный ро́ждшаѧ, бцⷣе чⷭ҇таѧ ѻ҆дїги́трїе!

Ра́дꙋйсѧ, та́йныхъ цвѣтѡ́въ прекра́сный сꙋ́щїй раю̀: ра́дꙋйсѧ, мт҃и дв҃о, неви́димыхъ ра́зꙋмъ, чистото́ю страннолѣ́пнѡ побѣ́ждши, бг҃ороди́тельнице: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆трокови́це: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆дїги́трїе, всемі́рное чꙋ́до и҆ слы́шанїе.

Лѣ́то живота̀ на́шегѡ про́чее сохранѝ неврежде́но, поможе́нїемъ твои́мъ, дв҃о ѻ҆трокови́це, и҆ сподо́би коне́цъ благі́й полꙋчи́ти на́мъ, воспѣва́ющымъ тѧ̀ и҆ взыва́ющымъ: ра́дꙋйсѧ, всеблаже́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ ѻ҆дїги́трїе.

Свѣти́ленъ.

Да почти́тсѧ всепѣ́таѧ мт҃и бж҃їѧ, жи́знь сꙋ́щꙋю ро́ждшаѧ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, ра́йскихъ двере́й ѿверзе́нїе, всегѡ̀ мі́ра ѡ҆чище́нїе, къ животꙋ̀ возведе́нїе. се́й є҆́сть прⷪ҇рѡ́ки глаго́ланный: томꙋ̀ поклони́мсѧ бг҃ꙋ, и҆ сп҃сꙋ дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Прїиди́те, вѣ́рнїи съ чи́стою со́вѣстїю, возвели́чимъ мт҃рь бг҃а на́шегѡ, носи́вшꙋю во чре́вѣ бжⷭ҇твеннаго млⷣнца сп҃са хрⷭ҇та̀: къ немꙋ́же мт҃рнее дерзнове́нїе и҆мꙋ́щи, непреста́ннѡ мо́литъ за ны̀, и҆ подае́тъ рабѡ́мъ свои̑мъ бога̑тыѧ ми́лѡсти.

Акафист в честь иконы Божией Матери «Одигитрия — Выдропусская»

Кондак 1 Избранная от всех родов людских ко спасению мира, Пренепорочная Отроковице и Заступница всех к Тебе притекающих, помози нам днесь взыти на путь в горняя селения Сына Твоего и Бога нашего, да во умилении зовем Ти: Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая.

Икос 1 Ангели и архангели воспевают Тя выну: радуйся, Дево, Ты бо еси честнейшая и славнейшая всех бесплотных чинов, яко иногда путесотворила еси Господу внити в мир во спасение людей. Ныне же, яко усердная Молитвенница о роде христиан православных, путесотворяеши всем чтущим Тя, да достигнем любы Христа и Бога нашего, славословяще Тя сице: Радуйся, Невместимаго вместившая; Радуйся, Свет спасения от Себе явившая. Радуйся, необуреваемое наше Пристанище; Радуйся, неоценимое наше Сокровище. Радуйся, из мрака суеверия изводящая многих; Радуйся, неоскудеваемое вспоможение продающая верным. Радуйся, злобу безпросветную в сердцах изженяющая; Радуйся, людем своим заступление от века являющая. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая.

Кондак 2 Видя на пепелище, идеже бысть святый храм во имя великомученника Божия Георгия дивную икону Твою Одигитрию, в пламене страшном невредимо спребывшую, и обретя ту с велией радостию, боголюбивые богомольцы Твоя выдропусския, возопиша Богу: Аллилуия.

Икос 2 Разумея икону Твою, яко сокровище драгоценное, сын боярский и верный слуга князя московскаго Иоанна Великаго, взяша ю в полон, увезе в отчину свою, сиречь град Муром, и тамо поставиша ю яко велию святыню во храме святителя Николая, да и муромския людие воспевают Тя словесы сицевыми: Радуйся, образ Твой из пламене невредимо изведшая; Радуйся, пламень душетленных страстей в нас угашающая. Радуйся, земли тверстей и новгородстей древнее Сокровище; Радуйся, яко по всей земли славится имя Твое. Радуйся, скорая Помощнице всем чтущим Тя; Радуйся, велие Заступление Тебя почитающим. Радуйся, распри меж князей скоро утишающая; Радуйся, скорби простолюдин далече отгоняющая. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая. Кондак 3 Сила Вышняго возбудиша вихорь велик и страшен зело, трус силен, и гром велий, егда боярский сын повеле отслужити молебен пред иконою Твоею Одигитрией, именуя Царицу Небесную «Полонянкою». И точию прозвучали суть слова Евангелия «Пребысть же Мариам с нею яко три месяцы и возвратися в дом свой», абие разверзися кровы соборныя, и падоша на лице свое людие вси и священници, и узреша силу неведомую, еже сорва верх храма Божия и вознесе на воздусе икону сию и унесе ю в вихре далече. Мы же дивяшеся чуду сему вопием Христу Богу: Аллилуия.

Икос 3 Имея разсуждение здравое о чуде сем, сын боярский возопи с сокрушением сердечным и рече: «Увы мне безумному! Како посмех аз грешный, пленити Ту, Еюже весь мир свободися греха и работы вражией! Ныне посрамленный дерзостию своею, каюся и молю Тя, Пречистая, даждь ми неосужденно воспевати Тя сице: Радуйся, мир рождеством Твоим свободившая; Радуйся, чудо всем на уверение в Истине явившая. Радуйся, яко гордым противляющаяся; Радуйся, словеса Евангельския исполняющая. Радуйся, яко икона Твоея небесными силами бысть носимая; Радуйся, Надеждо наша неугасимая. Радуйся, видети славу Божию нас сподобляющая; Радуйся, к покаянию сердечному нас обращающая. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая».

Кондак 4 Бурю внезапную узре выдропусский селянин Флор, егда труждася в поле близ дома своего. В буре же той незримо пребываше образ Пречистой Девы Одигитрии, летящий, яко на крилу ветреню, в дом Свой, во храм святаго Георгия, иже по нашествии московском разорен бываше. Добронравный же пономарь Феодор, по благому обычаю своему, кадяще заутра святыя иконы, обрете утрату сию драгоценную на Святем Престоле лежащую. И абие изшед вон, радостно вопияше, созывая криком велиим боголюбивых селян: «Приидите христиане православныя! Пойдем купно со мною и узрим преславное чудо Богоматере от иконы ея Одигитрии, яже бысть исхищена и обретеся. Днесь Заступница наша Небесная незримыми шагами преиде к нам. Радуйтеся и веселитеся, прославляя милость Божию: Аллилуия.

Икос 4 Слыша о Твоем чудеснем возвращении, сын боярский облечеся в ветхия ризы и вретище, и абие постяся и моляся изшед из дому своего в весь выдропусскую, во еже прияв зрак нищаго, взыти вновь в храм Твой святый, поклонитися пресвятому образу Одигитрии, и моляще о прощении своей дерзости, славословити Ти сицевая: Радуйся, кающихся от Себе не отреевающая; Радуйся, путников богомольных заступающая. Радуйся, прелагающая слезы в веселие; Радуйся, подающая велие радование. Радуйся, надежная Заступнице на Тя уповающим; Радуйся, скорая Помощнице к Тебе претекающим. Радуйся, яко от Тебе чудеса многия исходят; Радуйся, яко о Тебе всякая тварь радуется. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая.

Кондак 5 Боготечней звезде уподобилася еси Пречистая Дево, и яко та привела еси волхвов к вертепу Божию, такожде и Ты управляеши верных ко спасению во Христе заботою о роде человечестем, молитвою непристанною и помощию от чудотворных икон Твоих, да поют Богу: Аллилуиа.

Икос 5 Видеша чудеса мнозии от иконы Твоея Выдропусской, благочестивые жители града Торжка восхотеша принимати ю, кресным ходом приносимую, дондеже не написаша себе другую таковую Одигитрию, во еже пети и славословити Тя сице: Радуйся, любящих Тя упование; Радуйся, путетворящая людем спасение. Радуйся, Троическия тайны в Зачатии девственнем являющая; Радуйся, от юдоли плачевней к духовной бодрости возводящая. Радуйся, боголюбие в душах наших укрепляющая; Радуйся, поползновения злу нас отвращающая. Радуйся, неискусомужная Мати, Агнца спасительного нам рождшая; Радуйся, благодатные сокровища от иконы Твоея нам показующая. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая.

Кондак 6 Яко проповедь спасения на древе напечатленную, видим чудную икону твою Одигитрию, яже в храме выдропусском обретающуюся и благословляющую всякаго изшедшего в путь земнаго странствия вперити очеса своя в Отечество наше Небесное, зане бо вси людие суть токмо пришельци в мире сем, и отселе надлежит нам пети непристанно Богу: Аллилуиа.

Икос 6 Возсия на брегах тверецких благодать от иконы Твоея, Богородице, Одигитрии. Сей образ освящает и благословляет путь между стольными градами государства Российскаго, градом Москвою и градом во имя святаго Петра, и подает покой и благое поспешение боголюбивым путником, управляя их дух к горним вершинам Царствия Владыки всех Бога. Темже и оне же славословят Ти сицевая: Радуйся, в пути шествующим благая Водительнице; Радуйся, гонимых укромное убежище. Радуйся, страннопреимным людием небесную награду посылающая; Радуйся, усталость странников потребляющая. Радуйся, великие грады Российстие незримым покровом соединяющая; Радуйся, страну нашу и весь язык русьский усердно заступающая. Радуйся, Тебе по Бозе служат ангели; Радуйся, Тебя песнословят праведницы. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая.

Кондак 7 Хотящу явити миру сугубую благодать Свою, ниспосла Пречитая Дево богомольцем Твоим выдропусским, два исходище чудес и благодати; овое убо есть чудотворныя и цельбоносныя источницы водныя, иное же икону Твою Одигитрию. Теже, яко саму Царицу Небесную сию икону чтуще, добре восхваляют творимыя от нея чудеса, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 7 Новая показася пагуба злому племени бесовскому; всякое бо искушение от врага нашего спасения творимое, пред иконою Твоею Выдропусскою обращается на главу сотворшаго е; зане молитва, яже к Тебе, Пречистая, пред тою иконою возносимая, непреложно услышана бывает, темже и получаем заступление многосильное и благодаряще поем Ти сице: Радуйся, Молние светозарная, злые духи поражающая; Радуйся, Заре неугасимая, к бдению молитвенному нас пробуждающая. Радуйся, лютых бедствий от рода православнаго отгнание подающая; Радуйся, Пламене чистый, теплоту сердец наших разогревающий. Радуйся, печальных утешение; Радуйся, верующих в Тя и Сына Твоего спасение. Радуйся, отчаянных воззвание; Радуйся, наше непосрамимое присное упование. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая.

Кондак 8 Странное и всехвальное заступление и поруку имея себе, жители окрестных весей притекаша к чудней иконе Твоей Выдропусской, прося благословения Божией Матере на всякое свое начинание, наипаче же на труды польския. Во исполнение сего священници Твоя при велицем стечение богомольцев и трудников, взем пречистый и чудотворный образ Твой, изходят в поля и тамо благословляют сеятелей и бразды, во еже быти добрым плодом от земли русьской, и да восхвалят Бога, лишенные глада и иних бедствий христиане: Аллилуиа.

Икос 8 Вся еси в вышних, Ты и о нас не забываеши. Аще же видеши в нашем естестве удобь поползновения к греху, обаче чаяши, спасения нам, богомольцем Твоим, поелику пред Христом непристанно о нас в молитве сладкогласней Заступницей предстоиши, и подаеши нам ослабу искушений диавольских, да бо мы радостно воспели Ти благодарения сицевыя: Радуйся, благорастворение воздухов нам низпосылающая; Радуйся, житницы усердных делателей наполняющая. Радуйся, чистым сердцем сокровища на небесех собирать помогающая; Радуйся, Лозо благолиственная, гроздие исполненныя вина Живота Вечнаго произрастившая. Радуйся, вси прилози врагов видимых и невидимых надежно отвращающая; Радуйся, яже младенцем к Тебе приносимым, доброе воспитание подавающая. Радуйся, яко недуги многия исцеляющая; Радуйся, от одра болезни зравых душею и телом подымающая. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая. Кондак 9 Всякое естество недоумевает, слышаша яко помощь Твоя многомощная подается от иконы Твоей пречестной. Зряще образ и не видяще Первообраза Пречистыя Девы; зряще краски, и не стяжав благодати, сии не обретаху в суемудрии своем истины, и не можаху уразумети тако чудесе Богоматере, яже нам во утешение, а Богу во прославление явлени бывают. Мы же воспеваем в чудесех сих Премудрость Господню: Аллилуиа.

Икос 9 Ветия велеречивыя онемеша, зря дивный и без числа чудеса творящий образ Девы, яже в пречистых руцех держащей легце Исполняющаго мир. Се велие чудо зрим, обаче узрим и иное: яко аггелы злобныя, чающие восхитити души наша посрамлени будут, понеже имамы себе надежную к Богу Путеводительницу, Тя Матерь Божию. Твоим бо заступлением чрез воздушныя поприща, бесовом лютим принадлежащия, непреткновенно пройдем к месту покоя присноблаженнаго, идеже гласом непристанным вернии воспевают Ти словесы сицевыя: Радуйся, Царице небесная, молитвами Твоими во Царствие Сына Твоего нас направляющая; Радуйся, яко к подвизанию на ниве Божией нас сподвигающая. Радуйся, чадом малым в возрастании и учении вспомогающая; Радуйся, родителям благоговейным укрепление подающая. Радуйся, вдовам слезы изсушающая; Радуйся, сиротам благая Заступнице. Радуйся, воином христолюбивым незримая Оборонительнице; Радуйся, врагов Православныя веры могучая Устрашительнице. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая. Кондак 10 Спасти хотяй от поругания и огненнаго попаления икону Твою Одигитрию, благочестивый селянин Стефан, видяще яко безумнии отметницы веры отеческия, восхотеша ввергнути в огнь святые образа храма выдропусскаго, откупи ю у безбожных разбойников за един воз дров, и благоговейно внесе ю в дом свой, благодаряще Бога: Аллилуиа

Икос 10 Стена крепкая явилась еси земле русьской икона Твоя, Мати Божия, яко Ты и во изгнании из храма своего не оставише милосердие о роде человечестем, и благоволила еси спребывати в дому благочестиваго Стефана и чад его. Богомольци же Твои, тайне от лютих врагов Церкве Христовой, приходили в дом сей, и припадше к своей надежной пред Богом Заступнице, слезно со умилением славили суть Тя сице: Радуйся, богоборцев безумие обличающая; Радуйся, исповедников веры венцем Небесныя славы венчающая. Радуйся, яко в гонениях сущих без утешения не оставляющая; Радуйся, благодатных Твоих посещений их сподобляющая. Радуйся, смирение и терпение в нас удобряющая; Радуйся, любовь нелицемерную в душах наших пестующая. Радуйся, не единожды яве волю Свою от иконы выдропусской людем являвшая; Радуйся, от татей нощных и человек лукавых образ сей благоприятно спасавшая. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая.

Кондак 11 Пение вознося доброгласное, и духом предстоя Богоматере, богомольцы Твои вернии, многократы вносиша образ Твой Одигитрии, в домы свои, чая получити от Тебе цельбы и радость велию, и снискав просимое, ликовствуя возносили суть Богу хвалу: Аллилуиа

Икос 11 Светоприемную свещу, яко молнию освещающую богоугодное жительство видим Тя, Богородице, егда пребывая во граде Твери, явила еси благое поспешение сестрам обители святой Екатерины, яже молитвенно принимали святую икону Твою, ангельски поя Ти похвалы сицевыя: Радуйся, иноческаго образа небесная Покровительнице; Радуйся, обителей земных, яже являют в себе образ обителей небесных, добрая Устроительница. Радуйся, иереям честным помогающая; Радуйся, архиереом благочестивым опору подающая. Радуйся, всех христиан во благих наставляющая; Радуйся, радость роду человеческому приносящая. Радуйся, неоскудное Вместилище милости; Радуйся, неизсякаемый Источниче благодати. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая.

Кондак 12 Благодать Твоя сердца наша утешающая, выну с нами пребывает, Ты бо, Пречистая, не избрала еси достославней иконе Твоей места инаго, но паки водворила еси ю в дом свой выдропужский днесь, аможе и древле. Ныне аще и прославляемая молитвами и славословием во устех благочестивых, обаче хулимая от богоборцев скудоумных, наипаче же стужаемая татями, чающими исхитити многоценный образ Твой, в храме древлем с нами спребываеши, во исполнение воли Господней, да поем Ему доброгласно: Аллилуиа.

Икос 12 Поюще славу светозарному лику Твоему, Богородице, мним Тя, яко и отцы наша, незримо с нами Спасу предстоящую, и от многих неведомых напастей нас укрывающую честным покровом Твоим. Ныне да устрашатся все врази Божии, понеже вемы, яко вси богоборци нечестивыя сходят во ад. Вернии же, образ Твой Выдропусский яко заступление неодолеваемое имуще, к Царствию Небесному на брачный пир Христов восходят, воспевая Ходатаицу свою, Богородицу, сице: Радуйся, радование наше паче всякой радости; Радуйся, утешение в бедах изнемогающим. Радуйся, мучеников и исповедников Славо; Радуйся, святителей и страстотерпцев украшение. Радуйся, грядущему веку Наставнице; Радуйся, в разум Божественного Света многих вводящая. Радуйся, сретение славного пришествия Сына Твоего Предвозвестительнице; Радуйся, роду христианскому нежная Мати. Радуйся, Звездо незаходимая, к Солнцу спасения нас путеводящая.

Кондак 13 О, всепетая Мати Одигитрие, рождшая всех святых святейшее Слово, нынешнее молебное приемше приношение, и на нужды наша призирающе, подаждь нам силу Твоея благодати, управи нас по пути спасения и умоли ниспослати нам милости щедрыя Сына Твоего, Емуже хвалу велию во умилении возносим: Аллилуиа. Аллилуиа. Аллилуиа.

(Сей кондак глаголется Трижды. И абие икос 1 и кондак 1)

Молитва О, Всечестная Мати Богородице Одигитрие! Яко ведаеши путие видимыя и невидимыя, яко зриши в душах наших ведомая и неведомая, волю свою отложив под Твое, Пречистая, попечение прибегаем и Тебе усердно молимся: упаси, управи и в беде не остави всех погибающих; водвори отпадших во врата церковныя и возстави, во унынии углебающих, паки на брань духовную; окорми алчущих и напои жаждущих; вдов утеши, сирот защити, младенцев воспитуй; гнев укроти на ны движимый; боляшим ослабу и исцеление подаждь; от бесов люте стужаемым свобождение ниспошли, Церкве Православней необоримою защитою и покровом буди. Ты бо еси наша Надежда несумненная, от Себе не отвержи нас многогрешных. Веруем, яко молитва Твоя многомощная не престает, и всяк просящий Тя, полезная себе получает. Твоя бо есть милость нас присно заступающая, Твоя бо есть сила с нами выну спребывающая, и вемы яко много может моление Пречистой Девы к Сыну Ея Божественному, Емуже славу и поклонение возсылаем ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]