Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Тихвинская»


Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Тихвинская»

А҆ка́ѳїстъ ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ, ꙗ҆вле́нїѧ ра́ди чꙋдотво́рныѧ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны тѵ́хфинскїѧ.

Конда́къ а҃.

Взбра́нной воево́дѣ, влⷣчцѣ на́шей бцⷣѣ бл҃года́рствєннаѧ пѣ̑нїѧ восписꙋ́емъ ѡ҆ ꙗ҆вле́нїи чꙋ́дныѧ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны, къ не́йже притека́ющїи при́снѡ и҆збавлѧ́ютсѧ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ. Ты́ же, гпⷭ҇жѐ не́ба и҆ землѝ, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇рдаѧ мт҃и, прїимѝ ны́нѣ ма́лое сїѐ моле́нїе на́ше и҆ неѿстꙋ́пнꙋ никогда́же сотворѝ млⷭ҇ть твою̀ ѿ на́съ и҆ застꙋпле́нїе, ѡ҆хранѧ́ющи ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ и҆ напа́стей на́съ, зовꙋ́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ ли́цы ликовствꙋ́юще слꙋ́жатъ тебѣ̀, влⷣчце, и҆ почита́юще тѧ̀, на рꙋкꙋ̀ твоє́ю носи́вшꙋю творца̀ ви́димыѧ и҆ неви́димыѧ тва́ри, і҆кѡ́нꙋ твою̀ съ мѣ́ста на мѣ́сто прено́сѧтъ. Мы́ же, земноро́днїи, дивѧ́щесѧ чꙋ́дномꙋ ꙗ҆вле́нїю і҆кѡ́ны твоеѧ̀, а҆́гг҃лы носи́мыѧ, вопїе́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ нбⷭ҇ныхъ си́лъ вы́сшаѧ: ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ а҆́гг҃льскїѧ чи́ны превосходѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, чтⷭ҇нѣ́йшаѧ херꙋві̑мъ: ра́дꙋйсѧ сла́внѣйшаѧ без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дованїе а҆́гг҃лѡвъ: ра́дꙋйсѧ похвале́нїе ликѡ́въ нбⷭ҇ныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ а҆́гг҃лѡвъ воспѣва́емаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ серафі́мѡвъ прославлѧ́емаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ а҆рха̑гг҃лъ покланѧ́емаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ во́инствъ нбⷭ҇ныхъ почита́емаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ і҆кѡ́нѣ твое́й ѿ а҆́гг҃лъ чти́маѧ: ра́дꙋйсѧ, въ ви́димомъ ѻ҆́бразѣ твое́мъ ѿ неви́димыхъ си́лъ носи́маѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧще ры́барїе над̾ пꙋчи́ною во́дъ носи́мꙋю неви́димою си́лою и҆ свѣ́томъ подо́бнѡ со́лнцꙋ сїѧ́ющꙋю твою̀, бг҃омт҃и, і҆кѡ́нꙋ съ предвѣ́чнымъ млⷣнцемъ, ры́барей призва́вшимъ на ᲂу҆ловле́нїе мі́ра въ сѣ̑ти спⷭ҇нїѧ, возопи́ша: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ недоразꙋмѣ́нный ди́внагѡ ꙗ҆вле́нїѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ разꙋмѣ́ти лю́дїе и҆́щꙋще ᲂу҆вѣ́дѣша, ꙗ҆́кѡ чти́маѧ въ царегра́дѣ пречⷭ҇тна́ѧ і҆кѡ́на въ наслѣ́дїе рѡссі́йскомꙋ ро́дꙋ дарова́сѧ. Тѣ́мже мы̀, бл҃годарѧ́ще за млⷭ҇ть твою̀ къ ро́дꙋ на́шемꙋ, вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и и҆́стинныѧ жи́зни: ра́дꙋйсѧ, послꙋша́нїемъ твои́мъ преслꙋша́нїе є҆́ѵы и҆сцѣли́вшаѧ.

ра́дꙋйсѧ, затво́ренный є҆де́мъ ѿве́рзшаѧ: ра́дꙋйсѧ, мі́рꙋ ꙗ҆ви́вшаѧ сокрꙋши́телѧ главы̀ ѕмі́евой.

Ра́дꙋйсѧ, ковче́же, ᲂу҆мири́телѧ мі́ра носи́вшїй: ра́дꙋйсѧ, мі́ръ сп҃сшаѧ ѿ потопле́нїѧ грѣхо́внагѡ.

Ра́дꙋйсѧ, лѣ́ствице, є҆́юже сни́де бг҃ъ: ра́дꙋйсѧ, земны́хъ возводѧ́щаѧ на нб҃о.

Ра́дꙋйсѧ, мо́ре, фараѡ́на мы́сленнаго потопи́вшее: ра́дꙋйсѧ, кꙋпино̀, неѡпали́вшаѧсѧ все́льшимсѧ въ тѧ̀ ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇тва̀.

Ра́дꙋйсѧ, скрижа́ле бг҃опи́саннаѧ: ра́дꙋйсѧ, ка́меню, во́дꙋ жи́зни и҆сточи́вшїй жа́ждꙋщымъ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ г҃.

Си́ла вы́шнѧгѡ ѡ҆сѣнѧ́ше странꙋ̀ тѵ́хфинскꙋю, є҆гда̀ і҆кѡ́на пречⷭ҇тыѧ бг҃омт҃ре, многоча́стнѣ ꙗ҆влѧ́ющисѧ и҆ вре́меннымъ пребыва́нїемъ ѡ҆свѧща́ющи зе́млю, къ воздвиза́нїю хра́мѡвъ ст҃ы́хъ возбꙋжда́ше, да сла́витсѧ и҆́мѧ влⷣчцы во сла́вꙋ трїѷпоста́снагѡ бг҃а, є҆мꙋ́же вопїе́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мꙋ́ще бл҃гоꙋтро́бное и҆зволе́нїе, да лю́дїе страны̀ тѵ́хфинскїѧ вожделѣ́ютъ пребыва́нїѧ твоегѡ̀ съ ни́ми да па́мѧтꙋютъ вы́нꙋ покро́въ тво́й, і҆кѡ́нꙋ твою̀ ꙗ҆влѧ́ла є҆сѝ многоча́стнѣ, до́ндеже ᲂу҆каза́ла є҆сѝ бг҃оизбра́нное мѣ́сто вселе́нїѧ є҆ѧ̀. Тѣ́мже чꙋдѧ́щесѧ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ски́нїе, въ не́йже всели́сѧ бжⷭ҇тво̀ тѣле́снѣ: ра́дꙋйсѧ, ст҃а́ѧ ст҃ы́хъ, въ ню́же є҆ди́ною вни́де вѣ́чный а҆рхїере́й.

Ра́дꙋйсѧ, кївѡ́те, позлаще́нный дх҃омъ, законода́телѧ носи́вшїй: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче, ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇твеннымъ возжже́нный.

Ра́дꙋйсѧ, ста́мно, носи́вшаѧ ма́ннꙋ жи́зни, хрⷭ҇та̀: ра́дꙋйсѧ, трапе́зо, хлѣ́бъ живо́тный вмѣсти́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, кади́льнице, ᲂу҆́гль бжⷭ҇тва̀ и҆мꙋ́щаѧ, мі́ръ ве́сь ѡ҆бл҃гоꙋха́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, же́зле цвѣ́тъ прозѧ́бшїй, хрⷭ҇та̀.

Ра́дꙋйсѧ, сто́лпе, къ вѣ́чномꙋ наслѣ́дїю рꙋководѧ́й: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче, ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ покрыва́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, землѐ ѻ҆бѣтова́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, рꙋно̀, на не́же хрⷭ҇то́съ, ꙗ҆́кѡ до́ждь, сни́де съ нб҃сѐ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рю смꙋще́нїѧ и҆ ско́рби ᲂу҆толи́ти тща́щесѧ, бл҃говѣ́рнїи лю́дїе взыва́ша ко гдⷭ҇ꙋ: ꙗ҆вѝ на́мъ бжⷭ҇твенный да́ръ, є҆го́же человѣколю́бнѡ странѣ̀ рѡссі́йстѣй посла́лъ є҆сѝ, не скры́й сокро́вища, и҆́мже дꙋше́внꙋю нищетꙋ̀ на́шꙋ ѡ҆богати́ти надѣ́ѧхомсѧ, претворѝ печа́ль на́шꙋ въ ра́дость, ѡ҆трѝ сле́зы и҆ рыда̑нїѧ: и҆ ᲂу҆лꙋчи́вше жела́емое, возопи́ша: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шавъ па́стырь па́ствы своеѧ̀ ра́достное ѡ҆брѣ́тенїе и҆ мт҃рь пастыренача́льника ᲂу҆па́сшꙋюсѧ въ страна́хъ тѵ́хфинскихъ, ᲂу҆строѧ́етъ хра́мъ въ че́сть новоѧвле́нныѧ і҆кѡ́ны є҆ѧ̀, и҆ пресвѵ́теры ᲂу҆чрежда́етъ, да вы́нꙋ прославлѧ́ѧ бг҃омт҃рь вопїю́тъ є҆́й:

Ра́дꙋйсѧ, дщѝ, ᲂу҆́хо приклони́вшаѧ ко гла́сꙋ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ прама́тернее сѣ́тованїе разрꙋши́сѧ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто, є҆ѧ́же добро́ты вожделѣ̀ цр҃ь нбⷭ҇ный: ра́дꙋйсѧ, цр҃и́це, ѡ҆деснꙋ́ю цр҃ѧ̀ предста́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, рѧ́сны златы́ми ᲂу҆краше́ннаѧ и҆ всю̀ сла́вꙋ внꙋ́трь и҆мꙋ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, вводѧ́щаѧ мно́гихъ въ черто́гъ црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́блоко, є҆гѡ́же бл҃гово́нїе ѡ҆бонѧ́етъ ве́сь мі́ръ: ра́дꙋйсѧ, крі́не чтⷭ҇оты̀, блиста́нїемъ свѣтѧ́щїйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мѵ́ро бл҃гово́нное, всемꙋ̀ мі́рꙋ и҆злїѧ́нное: ра́дꙋйсѧ, ца́рскꙋю порфѵ́рꙋ, пло́ть творца̀ всѣ́хъ и҆з̾ двⷭ҇твенныхъ крове́й твои́хъ и҆стка́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, живы́й запечатлѣ́нный и҆сто́чниче, и҆сточи́вшїй во́дꙋ жи́зни: ра́дꙋйсѧ, мы́сленный вїногра́де, гро́здь бжⷭ҇твенный возрасти́вшїй.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чнаѧ ѕвѣзда̀ ꙗ҆ви́сѧ і҆кѡ́на твоѧ̀, бг҃омт҃и, всю̀ странꙋ̀ тѵ́хфинскꙋю ѡ҆бтека́ющи и҆ сꙋ́щихъ во тмѣ̀ невѣ́жествїѧ свѣ́томъ бг҃овѣ́дѣнїѧ ѡ҆зарѧ́ющи, скорбѧ́щихъ ра́достїю ѡ҆сїѧва́ющи, заблꙋжда́ющихъ же на пꙋ́ть дѣ́ланїѧ за́повѣдей сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а наставлѧ́ющи: є҆мꙋ́же бл҃года́рственнѣ вопїе́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣвъ геѡ́ргїй на кла́дѣ дре́ва сѣдѧ́щꙋ женꙋ̀, же́злъ червле́ный въ рꙋка́хъ и҆мꙋ́щꙋ и҆ свѣ́томъ неизрече́ннымъ сїѧ́ющꙋ, є҆́йже предстоѧ̀ бесѣ́доваше ди́вный ст҃и́тель, позна̀ чрез̾ бл҃гоꙋха́нїе блгⷣти тѧ̀, бцⷣꙋ, чꙋ́вственный зра́къ прїи́мшꙋю, и҆ ст҃и́телѧ нїкола́а, предстоѧ́ща тебѣ̀, и҆ возопѝ со тре́петомъ:

ра́дꙋйсѧ, до́ме, є҆го́же созда̀ себѣ̀ длѧ вселе́нїѧ премⷣрость бж҃їѧ: ра́дꙋйсѧ, дв҃о, є҆мманꙋ́ила роди́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, же́зле і҆ессе́овъ, ѿ негѡ́же прозѧбѐ цвѣ́тъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ: ра́дꙋйсѧ, неневѣ́стнаѧ невѣ́сто, ѡ҆сѣне́нїемъ дх҃а заче́ншаѧ сн҃а.

Ра́дꙋйсѧ, сви́тче, въ не́мже пе́рстомъ ѻ҆́ч҃имъ написа́сѧ сло́во: ра́дꙋйсѧ, кни́го двⷭ҇тва запечатлѣ́ннаѧ, і҆ѡ́сифꙋ на хране́нїе врꙋче́ннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, клещѐ та́инственнаѧ, ᲂу҆́гль бжⷭ҇тва̀ во чре́вѣ прїи́мшаѧ: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле превознесе́нный, на не́мже пло́тїю возсѣ́де хрⷭ҇то́съ.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче ле́гкїй, на не́мже прїи́де гдⷭ҇ь сла́вы: ра́дꙋйсѧ, врата̀ затворє́ннаѧ, и҆́миже є҆ди́нъ хрⷭ҇то́съ про́йде.

Ра́дꙋйсѧ, горо̀ несѣко́маѧ, ѿ неѧ́же краеꙋго́льный ка́мень ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆гнеро́снаѧ пе́ще, неѡпа́льнѡ прїи́мшаѧ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дникъ бы́въ ви́димагѡ твоегѡ̀ пребыва́нїѧ въ странѣ̀ тѵ́хфинстѣй и҆ ди́внагѡ промышле́нїѧ ѡ҆ не́й, бл҃гочести́вый геѡ́ргїй, ꙗ҆вле́нїе твоѐ и҆ во́лю твою̀ лю́демъ возвѣстѝ, є҆́йже неповинꙋ́ющїисѧ чꙋдесы̀ вразꙋмлѧ́ютсѧ сла́вити тѧ̀, влⷣчце, и҆ пѣ́ти бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́ти свѣ́тꙋ бг҃опозна́нїѧ ꙗ҆вле́нїемъ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ и҆зво́лившаѧ и҆ свѣ́тъ и҆́ноческїѧ жи́зни возжещѝ бл҃говоли́ла є҆сѝ, бг҃омт҃и, на мѣ́стѣ ꙗ҆вле́нїѧ твоеѧ̀ і҆кѡ́ны, да и҆́нокѡвъ ли́цы вопїю́тъ тѝ непреста́ннѡ:

Ра́дꙋйсѧ, непло́днагѡ ко́рене бл҃гопло́дное прозѧбе́нїе: ра́дꙋйсѧ, ѿ млⷣнства бг҃ꙋ посщ҃е́ннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, во ст҃ѣ́мъ хра́мѣ воспита́вшаѧсѧ: ра́дꙋйсѧ, бг҃ꙋ ᲂу҆невѣ́стившаѧсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́ми добродѣ́тельми преꙋкраше́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣтоно́снаѧ пала́то, влⷣцѣ ᲂу҆гото́ваннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, блгⷣтїю бж҃їею пред̾ѡчи́щеннаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ нача́ла вѣкѡ́въ во глави́знꙋ на́шегѡ спⷭ҇нїѧ пред̾избра́ннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто а҆рхїте́ктона нбⷭ҇нагѡ, земно́мꙋ те́ктонꙋ на хране́нїе врꙋче́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, ма́лый назаре́тъ свои́мъ пребыва́нїемъ возвели́чившаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, го́рнихъ си́лъ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ земноро́дныхъ сла́ва.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́щымъ прпⷣбнымъ мартѵ́рїю и҆ кѷрі́ллꙋ во ᲂу҆едине́нїи подвиза́тисѧ и҆ трꙋды̑ и҆ пѡ́двиги и҆́ноческими бг҃ꙋ ᲂу҆гожда́ти, пꙋ́ть въ мѣ́сто вожделѣва́емагѡ по́двига въ столпѣ̀ ѻ҆́гненнѣмъ и҆ гла́сѣ ᲂу҆каза́ла є҆сѝ. Ѻ҆ни́ же позна́вше тѧ̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆диги́трїю бл҃гꙋ́ю, спꙋтьше́ствꙋющꙋю и҆̀мъ, возопи́ша бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вый и҆сто́чникъ чꙋде́съ въ странѣ̀ сѣ́вернѣй ꙗ҆ви́сѧ і҆кѡ́на твоѧ̀ тѵ́хфинскаѧ, прест҃а́ѧ влⷣчце, незави́стнѡ точа́щїй и҆сцѣлє́нїѧ всѣ̑мъ притека́ющымъ съ вѣ́рою: слѣпі́и бо прозира́ютъ, нѣмі́и бл҃гоглаго́ливи быва́ютъ, глꙋсі́и слы́шатъ, разсла́бленнїи возстаю́тъ, разли́чными недꙋ̑ги ѡ҆держи́мїи здра́ви быва́ютъ, бѣснова́тїи ѿ ᲂу҆́зъ де́монскихъ свобожда́ютсѧ. Тѣ́мже сла́вѧще тѧ̀, вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ на тебѣ̀ почѝ бл҃говоле́нїе ѻ҆́ч҃ее: ра́дꙋйсѧ, дх҃омъ ст҃ы́мъ ѡ҆сѣне́ннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ въ тебѣ̀ вопл҃ти́сѧ сн҃ъ бж҃їй, сп҃съ мі́рꙋ: ра́дꙋйсѧ, совѣ́та неизрече́ннагѡ таи́ннице.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ а҆́гг҃ла бл҃говѣ́стїе прїи́мшаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льскимъ, є҆́же ра́дꙋйсѧ, ве́сь мі́ръ ѡ҆бра́довавшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь съ тобо́ю: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю всѝ земноро́днїи бг҃ꙋ прибли́жишасѧ.

Ра́дꙋйсѧ, блгⷭ҇ве́ннаѧ въ жена́хъ: ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ жена́мъ блгⷭ҇ве́нїе дарова́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и, до ржⷭ҇тва̀ и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ пребы́вшаѧ дв҃ою: ра́дꙋйсѧ, нача́токъ чтⷭ҇и и҆ сла́вы двⷭ҇тва.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ и҃.

Стра́нно чꙋ́до ꙗ҆вле́нїѧ ѻ҆́браза твоегѡ̀, влⷣчце, и҆ несказа́нно, ᲂу҆дивлѧ́етъ премі̑рнаѧ и҆ ᲂу҆жаса́етъ земна̑ѧ, вкꙋ́пѣ же и҆ просвѣща́етъ блгⷣтїю ро́ждшагѡсѧ ѿ тебє̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ. Стра́нно и҆ застꙋпле́нїе ѻ҆би́тели ѿ врагѡ́въ, хвали́вшихсѧ разори́ти достоѧ́нїе твоѐ. Сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Всѧ̀ є҆сѝ въ вы́шнихъ, влⷣчце, но и҆ ни́жнихъ не ѡ҆ставлѧ́еши, защища́ющи, а҆́ки стѣно́ю и҆ забра́ломъ, чтⷭ҇но́ю і҆кѡ́ною твое́ю ѻ҆би́тель твою̀. Рекла́ бо є҆сѝ, є҆гда̀ бы́сть наше́ствїе вра́жїе, да во́змꙋтъ лю́дїе і҆кѡ́нꙋ твою̀ и҆ ѡ҆бы́дꙋтъ по стѣна́мъ ѻ҆́крестъ, и҆ ᲂу҆́зрѧтъ млⷭ҇ть бж҃їю. Тѣ́мже и҆зба́вленнїи тобо́ю ѿ вра̑гъ возопи́ша тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и творца̀ и҆ гдⷭ҇а своегѡ̀: ра́дꙋйсѧ, є҆ѧ́же ра́ди млⷣнцъ і҆ѡа́ннъ взыгра́сѧ во чре́вѣ є҆лїсаве́ты.

Ра́дꙋйсѧ, смире́нїемъ возвы́шеннаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ всѣ́хъ родѡ́въ ᲂу҆бл҃жа́емаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇нымъ ра́дованїе и҆ земны̑мъ ми́ръ рожде́нїемъ твои́мъ дарова́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ а҆́гг҃лѡвъ славосло́вїе, ѿ па́стырей велича́нїе, ѿ волхвѡ́въ поклоне́нїе ѡ҆ рожде́нїи твое́мъ прїи́мшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, млеко́мъ пита́вшаѧ гѡ́рнѧѧ и҆ дѡ́льнѧѧ блгⷣтїю свое́ю пита́ющаго: ра́дꙋйсѧ, пелена́ми пови́вшаѧ ѡ҆дѣва́ющагосѧ свѣ́томъ, ꙗ҆́кѡ ри́зою.

Ра́дꙋйсѧ, носи́вшаѧ на рꙋкꙋ̑ твоє́ю носѧ́щаго ве́сь мі́ръ дла́нїю: ра́дꙋйсѧ, во хра́мъ прине́сшаѧ сщ҃е́нїе хра́ма.

Ра́дꙋйсѧ, сѷмеѡ́номъ бл҃гослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆́нною прⷪ҇ро́чицею возвели́ченнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ ѳ҃.

Всѧ́кагѡ є҆стества̀ а҆́гг҃льскагѡ чистѣ́йши сꙋ́щи, влⷣчце, ѻ҆би́тель, ра́ди прише́ствїѧ твоеѧ̀ і҆кѡ́ны созда́ннꙋю, ѿ нечистоты̀ грѣхо́вной бли́з̾ поги́бели бы́вшꙋю, но покаѧ́нїемъ ѡ҆чтⷭ҇ившꙋюсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́бщаѧ моле́бница ѡ҆ ро́дѣ хрⷭ҇тїа́нстѣмъ, и҆зба́вила є҆сѝ ѿ врагѡ́въ, по подо́бїю нечи́стыхъ живо́тныхъ подкопа́ти ю҆̀ трꙋди́вшихсѧ. Тѣ́мже вопїе́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑ѧ многовѣща̑нныѧ недоꙋмѣ́ютъ воспѣ́ти по достоѧ́нїю мно́жество чꙋде́съ твои́хъ, влⷣчце, и҆ та́йны твоегѡ̀ строе́нїѧ спⷭ҇нїѧ человѣ́кѡвъ: ѻ҆́во бо бл҃гостїю, ѻ҆́во же посѣще́нїемъ наказа́нїй рꙋково́диши люде́й на пꙋ́ть спⷭ҇нїѧ. Занѐ неѡбори́мꙋ ѻ҆би́тель сохрани́вши ѿ врагѡ́въ ви́димыхъ, ѻ҆́гненнымъ ѻ҆чище́нїемъ бл҃говоли́ла є҆сѝ ѡ҆чтⷭ҇ити ѿ ᲂу҆ѧзвле́нїй врага̀ неви́димагѡ, вразꙋмлѧ́ѧ, ꙗ҆́кѡ чтⷭ҇ота̀, воздержа́нїе и҆ моли̑твы сердє́чныѧ, ᲂу҆го́днѣе тебѣ̀ па́че хвалы̀ є҆ди́ныхъ то́чїю ᲂу҆́стъ. Тѣ́мже вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, є҆гѵ́петъ ѡ҆ст҃и́вшаѧ прише́ствїемъ твои́мъ: ра́дꙋйсѧ, галїле́йскꙋю странꙋ̀ просла́вившаѧ пребыва́нїемъ твои́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, по всемꙋ̀ і҆ерⷭ҇ли́мꙋ и҆ска́вшаѧ ѻ҆троча̀ твоѐ, є҆го́же возлюбѝ дꙋша̀ твоѧ̀: ра́дꙋйсѧ, въ домꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ є҆гѡ̀ ѡ҆брѣ́тшаѧ є҆го̀.

Ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ глаго́лы ѡ҆ сн҃ѣ твое́мъ слага́вшаѧ въ срⷣцѣ свое́мъ: ра́дꙋйсѧ, въ сн҃ѣ твое́мъ пре́жде всѣ́хъ позна́вшаѧ бг҃а.

Ра́дꙋйсѧ, сн҃ꙋ твоемꙋ̀ послꙋжи́вшаѧ въ земнѣ́мъ житїѝ є҆гѡ̀: ра́дꙋйсѧ, страда́нїємъ є҆гѡ̀ спострада́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, при крⷭ҇тѣ̀ сн҃а твоегѡ̀ ᲂу҆сн҃овле́нїе і҆ѡа́нна а҆пⷭ҇ла и҆ всѣ́хъ вѣ́рꙋющихъ прїи́мшаѧ: ра́дꙋйсѧ, мт҃ри́нски возлюби́вшаѧ и҆скꙋпле́нныхъ кро́вїю є҆гѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, пе́рвѣе всѣ́хъ ᲂу҆разꙋмѣ́вшаѧ та́йнꙋ воскрⷭ҇нїѧ сн҃а твоегѡ̀: ра́дꙋйсѧ, премно́гїѧ ра́дости наслади́вшаѧсѧ въ вознесе́нїи сн҃а твоегѡ̀ на нб҃са̀.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ і҃.

Сп҃стѝ хотѧ́щи мнѡ́гїѧ лю́ди ѿ ѡ҆бдержа́щихъ и҆̀хъ скорбе́й и҆ болѣ́зней и҆ вѣ́рꙋ и҆́хъ ᲂу҆тверди́ти во всеси́льное застꙋпле́нїе твоѐ, влⷣчце, во мно́гихъ градѣ́хъ, ѻ҆би́телехъ, ве́сехъ правосла́вныѧ страны̀ си́лꙋ чꙋдотворе́нїѧ дарова́ла є҆сѝ и҆з̾ѡбраже́нїємъ чтⷭ҇ны́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, да, ви́дѧще ꙗ҆влѧ́емꙋю тобо́ю млⷭ҇ть, вопїю́тъ со ᲂу҆миле́нїемъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ и҆ щи́тъ была̀ є҆сѝ, влⷣчце, правосла́вномꙋ во́инствꙋ, под̾ зна́менемъ твоеѧ̀ і҆кѡ́ны проти́вꙋ два́десѧти ꙗ҆зы̑къ во́инствовавшемꙋ, сохранѧ́ѧ є҆го̀ ѿ стрѣ́лъ вра́жїихъ. Тѣ́мже бꙋ́ди стѣна̀ и҆ покро́въ ѿ всѣ́хъ врагѡ́въ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ и҆ на́мъ, ко пречтⷭ҇нѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й съ вѣ́рою и҆ любо́вїю припа́дающымъ и҆ вопїю́щымъ тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ по вознесе́нїи сн҃а твоегѡ̀: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆чт҃льнице и҆ споспѣ́шнице а҆пⷭ҇лѡмъ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆звѣще́нїемъ твоегѡ̀ къ бг҃ꙋ ѿше́ствїѧ ѡ҆бра́дованнаѧ: ра́дꙋйсѧ, ли́къ ᲂу҆чн҃ческїй ѻ҆́блакомъ къ погребе́нїю тѝ совокꙋ́пльшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ землѝ дла́ньми сн҃а твоегѡ̀ воспрїе́млемаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ всѣ́хъ а҆́гг҃льскихъ чинонача́лїй провожда́емаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, земно́е не́бо къ го́рнемꙋ селе́нїю возвыше́нное: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле гдⷭ҇нь, ѿ землѝ вознесе́нный въ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное.

Ра́дꙋйсѧ, воздꙋ́хъ ѡ҆ст҃и́вшаѧ восхожде́нїемъ твои́мъ: ра́дꙋйсѧ, чрез̾ ѳѡмꙋ̀ ᲂу҆вѣ́рившаѧ твоѐ на нб҃о съ пл҃тїю преселе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆чн҃ческомꙋ ли́кꙋ ѻ҆бѣща́нїе храни́ти є҆го̀ и҆спо́лньшаѧ: ра́дꙋйсѧ, присѣще́нїемъ твои́мъ ѿ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а ми́ръ томꙋ̀ пода́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе всѧ́кое побѣжда́етсѧ, спростре́тисѧ тща́щеесѧ ко мно́жествꙋ чꙋде́съ, приснобыва́емыхъ ѿ ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ и҆ чꙋдотво́рныѧ і҆кѡ́ны. Ꙗ҆́коже бо ско́раѧ помо́щница недꙋ́ги и҆сцѣлѧ́еши, ѿ бѣ́дъ и҆збавлѧ́еши, ѿ мꙋче́нїѧ де́монѡвъ свобожда́еши, на всѧ́комъ мѣ́стѣ съ вѣ́рою тѧ̀ призыва́ющихъ и҆ вопїю́щихъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтопрїе́мнꙋю свѣщꙋ̀ зри́мъ ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀, бг҃омт҃и, во страна́хъ тѵ́хфинскихъ блгⷣтїю твое́ю возже́ннꙋю, всю̀ странꙋ̀ просвѣща́ющꙋю и҆ мно́гихъ ко свѣ́тꙋ своемꙋ̀ привлека́ющꙋю на спⷭ҇нїе дꙋ́шъ. Тѣ́мже вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, сохранѧ́ти и҆ сп҃са́ти всѣ́хъ призыва́ющихъ тѧ̀ ѡ҆бѣща́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, прославлѧ́ющихъ тѧ̀ прославлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ моли̑твы вѣ́рныхъ приносѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆ сама̀ непреста́ннѡ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а молѧ́щаѧсѧ ѡ҆ всѣ́хъ.

Ра́дꙋйсѧ, блгⷣть твою̀ і҆кѡ́намъ твои̑мъ чтⷭ҇ны̑мъ дарова́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, всю̀ вселе́ннꙋю лꙋча́ми твоеѧ̀ блгⷣти ѡ҆зари́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, чтⷭ҇нѣ́йшаѧ херꙋві̑мъ и҆ сла́внѣйшаѧ серафі̑мъ: ра́дꙋйсѧ, всеѧ̀ тва́ри вы́сшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, цр҃и́це нб҃а и҆ землѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мно́гѡ мо́жетъ мл҃тва твоѧ̀ пред̾ сн҃омъ твои́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, всегѡ̀ ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ ско́рое застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ вѣ́рныхъ тве́рдое ᲂу҆пова́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣти твоеѧ̀ но́вое зна́менїе да́ти восхотѣ́въ, петро́вꙋ гра́дꙋ и҆сто́чникъ чꙋде́съ ѿве́рзла є҆сѝ, бг҃омт҃и, въ і҆кѡ́нѣ твое́й, да вѣ́рꙋющїи вразꙋмлѧ́ютсѧ, трꙋжда́ющїисѧ и҆ скорбѧ́щїи ѡ҆брѣта́ютъ гото́вое прибѣ́жище и҆ застꙋпле́нїе, и҆ прославлѧ́ющи бг҃а, дарова́вшаго такова̑ѧ, вопїю́тъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще чꙋдеса̀ твоѧ̑ и҆ млⷭ҇ти ро́дꙋ на́шемꙋ ꙗ҆влє́нныѧ, ᲂу҆ми́льнѡ припа́даемъ къ пречтⷭ҇омꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀, влⷣчце, и҆, лобыза́юще, со стра́хомъ и҆ любо́вїю мо́лимъ тѧ̀: наста́ви на́съ на пꙋ́ть спⷭ҇нїѧ, да досто́йни бꙋ́демъ вы́нꙋ твоегѡ̀ млⷭ҇тивагѡ застꙋпле́нїѧ, бꙋ́ди при́снѡ застꙋ́пница и҆ хода́таица ѡ҆ на́съ, вопїю́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе и҆ защище́нїе: ра́дꙋйсѧ, невѣ́рныхъ вразꙋмле́нїе и҆ просвѣще́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ѿча́ѧнныхъ наде́ждо: ра́дꙋйсѧ, грѣ́шныхъ спⷭ҇нїе.

Ра́дꙋйсѧ, печа́льныхъ ᲂу҆тѣше́нїе: ра́дꙋйсѧ, больны́хъ и҆сцѣле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, вдо́въ и҆ сиро́тъ покро́ве: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́димыхъ прибѣ́жище.

Ра́дꙋйсѧ, царе́й ᲂу҆крѣпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телей ᲂу҆добре́нїе. ра́дꙋйсѧ, двⷭ҇твꙋющихъ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ бл҃гочтⷭ҇и́выхъ весе́лїе.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ г҃і.

Ѽ всепѣ́таѧ мт҃и, ро́ждшаѧ всѣ́хъ ст҃ы́хъ ст҃ѣ́йшее сло́во, бꙋ́ди на́мъ покро́въ и҆ защище́нїе въ жи́зни се́й ѿ врагѡ́въ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й, сохранѝ ѿ и҆скꙋше́нїй и҆ грѣхопаде́нїй, и҆ въ бꙋ́дꙋщей жи́зни, на сꙋдѣ̀ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а на́шего, бꙋ́ди застꙋ́пница и҆ хода́таица, и҆збавлѧ́ющи на́съ ѿ вѣ́чнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ, да, сп҃се́ннїи тобо́ю, съ ли̑ки а҆́гг҃льскими вопїе́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ глаго́ли три́жды, посе́мъ а҃-й і҆́косъ и҆ а҃-й конда́къ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ ли́цы ликовствꙋ́юще слꙋ́жатъ тебѣ̀, влⷣчце, и҆ почита́юще тѧ̀, на рꙋкꙋ̀ твоє́ю носи́вшꙋю творца̀ ви́димыѧ и҆ неви́димыѧ тва́ри, і҆кѡ́нꙋ твою̀ съ мѣ́ста на мѣ́сто прено́сѧтъ. Мы́ же, земноро́днїи, дивѧ́щесѧ чꙋ́дномꙋ ꙗ҆вле́нїю і҆кѡ́ны твоеѧ̀, а҆́гг҃лы носи́мыѧ, вопїе́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ нбⷭ҇ныхъ си́лъ вы́сшаѧ: ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ а҆́гг҃льскїѧ чи́ны превосходѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, чтⷭ҇нѣ́йшаѧ херꙋві̑мъ: ра́дꙋйсѧ сла́внѣйшаѧ без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дованїе а҆́гг҃лѡвъ: ра́дꙋйсѧ похвале́нїе ликѡ́въ нбⷭ҇ныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ а҆́гг҃лѡвъ воспѣва́емаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ серафі́мѡвъ прославлѧ́емаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ а҆рха̑гг҃лъ покланѧ́емаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ во́инствъ нбⷭ҇ныхъ почита́емаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ і҆кѡ́нѣ твое́й ѿ а҆́гг҃лъ чти́маѧ: ра́дꙋйсѧ, въ ви́димомъ ѻ҆́бразѣ твое́мъ ѿ неви́димыхъ си́лъ носи́маѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Конда́къ а҃.

Взбра́нной воево́дѣ, влⷣчцѣ на́шей бцⷣѣ бл҃года́рствєннаѧ пѣ̑нїѧ восписꙋ́емъ ѡ҆ ꙗ҆вле́нїи чꙋ́дныѧ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны, къ не́йже притека́ющїи при́снѡ и҆збавлѧ́ютсѧ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ. Ты́ же, гпⷭ҇жѐ не́ба и҆ землѝ, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇рдаѧ мт҃и, прїимѝ ны́нѣ ма́лое сїѐ моле́нїе на́ше и҆ неѿстꙋ́пнꙋ никогда́же сотворѝ млⷭ҇ть твою̀ ѿ на́съ и҆ застꙋпле́нїе, ѡ҆хранѧ́ющи ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ и҆ напа́стей на́съ, зовꙋ́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, млⷭ҇тиваѧ ѡ҆ на́съ пред̾ бг҃омъ застꙋ́пнице.

Моли́тва.

Прест҃а́ѧ дв҃о, мт҃и гдⷭ҇а вы́шнихъ си́лъ, нб҃сѐ и҆ землѝ цр҃и́це, гра́да и҆ страны̀ на́шеѧ всемо́щнаѧ застꙋ́пнице! Прїимѝ хвалебнобл҃года́рственное пѣ́нїе сїѐ ѿ на́съ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ и҆ вознесѝ мл҃твы на́шѧ ко прⷭ҇то́лꙋ бг҃а сн҃а твоегѡ̀, да млⷭ҇тивъ бꙋ́детъ непра́вдамъ на́шымъ и҆ проба́витъ бл҃гость свою̀ чтꙋ́щымъ всечⷭ҇тно́е и҆́мѧ твоѐ и҆ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю покланѧ́ющымсѧ чꙋдотво́рномꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀. Нѣ́смы бо досто́йни ѿ негѡ̀ поми́ловани бы́ти, а҆́ще не ты̀ ᲂу҆ми́лостивиши є҆гѡ̀ ѡ҆ на́съ, влⷣчце, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ тебѣ̀ ѿ негѡ̀ возмѡ́жна сꙋ́ть. Сегѡ̀ ра́ди къ тебѣ̀ прибѣга́емъ, ꙗ҆́кѡ къ несомнѣ́ннѣй и҆ ско́рѣй застꙋ́пницѣ на́шей: ᲂу҆слы́ши на́съ молѧ́щихсѧ тебѣ̀, ѡ҆сѣнѝ на́съ вседержа́внымъ покро́вомъ твои́мъ и҆ и҆спросѝ ᲂу҆ бг҃а сн҃а твоегѡ̀ па́стырємъ иа́шымъ ре́вность и҆ бдѣ́нїе ѡ҆ дꙋша́хъ, градоправи́телємъ мꙋ́дрость и҆ си́лꙋ, сꙋдїѧ́мъ пра́вдꙋ и҆ нелицепрїѧ́тїе, наста́вникѡмъ ра́зꙋмъ и҆ смиренномꙋ́дрїе, сꙋпрꙋ́гѡмъ любо́вь и҆ согла́сїе, ча́дѡмъ послꙋша́нїе, ѡ҆би́димымъ терпѣ́нїе, ѡ҆би́дѧщымъ стра́хъ бж҃їй, скорбѧ́щымъ бл҃годꙋ́шїе, ра́дꙋющымсѧ воздержа́нїе: всѣ́мъ же на́мъ дꙋ́хъ ра́зꙋма и҆ бл҃гоче́стїѧ, дꙋ́хъ млⷭ҇рдїѧ и҆ кро́тости, дꙋ́хъ чистоты̀ и҆ пра́вды. Є҆́й, гпⷭ҇жѐ прест҃а́ѧ, ᲂу҆милосе́рдисѧ на немощны́ѧ лю́ди твоѧ̑: разсѣ̑ѧнныѧ соберѝ, заблꙋ́ждшыѧ на пꙋ́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержѝ, ю҆́ныѧ ᲂу҆цѣломꙋ́дри, младє́нцы воспита́й и҆ при́зри на всѣ́хъ на́съ призрѣ́нїемъ млⷭ҇тивагѡ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ, воздви́гни на́съ и҆з̾ глꙋбины̀ грѣхѡ́вныѧ и҆ просвѣтѝ серде́чныѧ ѻ҆́чи на́ша къ зрѣ́нїю сп҃се́нїѧ, млⷭ҇тива на́мъ бꙋ́ди здѣ̀ и҆ та́мѡ, въ странѣ̀ земна́гѡ прише́льствїѧ и҆ на стра́шнѣмъ сꙋдѣ̀ сн҃а твоегѡ̀: преста́вльшыѧсѧ же въ вѣ́рѣ и҆ покаѧ́нїи ѿ житїѧ̀ сегѡ̀ ѻ҆тцы̑ и҆ бра́тїю на́шꙋ въ вѣ́чнѣй жи́зни со а҆́гг҃лы и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми жи́ти сотворѝ. Ты́ бо є҆сѝ, гпⷭ҇жѐ, сла́ва нбⷭ҇ныхъ и҆ ᲂу҆пова́нїе земны́хъ, ты̀ по бз҃ѣ, на́ша наде́жда и҆ застꙋ́пница всѣ́хъ, притека́ющихъ къ тебѣ̀ съ вѣ́рою. Тебѣ̀ ᲂу҆̀бо мо́лимсѧ, и҆ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ всемогꙋ́щей помо́щницѣ, са́ми себє̀ и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ предае́мъ, ны́нѣ и҆ прⷭ҇нѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Моли́тва втора́ѧ.

Бл҃годари́мъ тѧ̀, ѽ пребл҃га́ѧ и҆ пречⷭ҇таѧ, пребл҃гослове́ннаѧ дв҃о, влⷣчце, ма́ти хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, ѡ҆ всѣ́хъ благодѣѧ́нїѧхъ твои́хъ, ꙗ҆̀же показа́ла є҆сѝ ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ, наипа́че же на́мъ, хрⷭ҇тоимени̑тымъ лю́демъ рѡссі́йскагѡ наро́да, ѡ҆ ни́хже нижѐ са́мый а҆́гг҃льскїй ѧ҆зы́къ къ похвале́нїю дово́ленъ бꙋ́детъ, ꙗ҆́коже и҆ ны́нѣ ᲂу҆диви́ла є҆сѝ неизрече́ннꙋю свою̀ млⷭ҇ть на на́съ, недосто́йныхъ рабѣ́хъ твои́хъ, преесте́ственнымъ самоприше́ствїемъ пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ і҆кѡ́ны, є҆́юже всю̀ просвѣти́ла є҆сѝ рѡссі́йскꙋю странꙋ̀. тѣ́мже и҆ мы̀, грѣ́шнїи, со стра́хомъ и҆ ра́достїю покланѧ́ющесѧ, вопїе́мъ тѝ: ѽ прест҃а́ѧ дв҃о, цр҃и́це и҆ бцⷣе, сп҃сѝ и҆ поми́лꙋй ст҃ѣ́йшагѡ патрїа́рха моско́вскаго и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ, а҆рхїерє́и же и҆ всѧ̑ лю́ди, и҆ пода́ждь странѣ̀ побѣ̑ды на всѧ̑ врагѝ, и҆ сохранѝ всѧ̑ гра́ды и҆ страны̑ хрⷭ҇тїа́нскїѧ, и҆ се́й ст҃ы́й хра́мъ ѿ всѧ́кагѡ навѣ́та вра́жїѧ и҆зба́ви, и҆ всѣ̑мъ всѧ̑ на по́льзꙋ да́рꙋй, ны́нѣ прише́дшымъ съ вѣ́рою и҆ молѧ́щымсѧ рабѡ́мъ твои́мъ, и҆ покланѧ́ющымсѧ прест҃о́мꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́кѡ блгⷭ҇ве́нна є҆сѝ съ ро́ждшимсѧ ѿ тебѣ̀ сн҃омъ и҆ бг҃омъ ны́нѣ, и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. а҆ми́нь.

Тропарь, глас 4

Днесь, яко солнце пресветлое, возсия нам на воздусе всечестная икона Твоя, Владычице, лучами милости мир просвещающи, юже великая Россия, яко некий дар Божественный свыше благоговейне восприемши, прославляет Тя, Богомати, всех Владычицу, и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего величает радостно. Емуже молися, о Госпоже Царице Богородице, да сохранит вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет верою покланяющихся Его Божественному и Твоему пречистому образу, Дево Неискусобрачная.

Значение образа в православии

Значение образа Богоматери в православном христианстве неимоверно огромно: как уже было сказано выше, Приснодева является заступницей Руси. В России действует более полутысячи храмов, освященных именем Марии, а число ее чудотворных икон исчисляется сотнями.

В православном церковном календаре насчитывается более десятка Богородичных праздников, причем большинство из них – непереходящие, то есть, с фиксированной датой. Помимо этого, имеется множество праздников, посвященных особо чтимым образам Богоматери.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]